สมัครสมาชิกร้านค้า/ค้าส่ง

สมัครสมาชิกร้านค้า
ครอบครัวนราไฮเปอร์มาร์ท

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง *จำเป็น

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล

ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตร

ที่อยู่บริษัท/ร้านค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข +อ่านเพิ่มเติม