คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย


 

นราไฮเปอร์เดลิเวอรี่ เป็นบริการใหม่จากห้างนราไฮเปอร์มาร์ท บริการนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายด้วยความ สะดวกสบายจากที่บ้านของท่าน และท่านจะได้รับสินค้าส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านเรานำเสนอสินค้าราคาถูก และโปรโมชั่นที่ช่วยท่านประหยัด เฉกเช่นเดียวกับการเลือกซื้อสินค้าที่ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท (หมายเหตุ ราคาสินค้าออนไลน์บางรายการอาจไม่ตรงกับสินค้าในห้างนราไฮเปอร์มาร์ท) ดังนั้นท่านจะได้รับความสะดวกสบายทันทีเพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถ้าท่านเป็นสมาชิก ครอบครัวนราไฮเปอร์มาร์ท Nara Hypermart Family ท่านจะได้รับแต้มสะสมออนไลน์จากนราไฮเปอร์เดลิเวอรี่

ขณะนี้บริการนราไฮเปอร์เดลิเวอรี่ เป็นการเปิดให้บริการทดลองระบบให้บริการระยะที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน และมีโครงการจะขยายพื้นที่ให้บริการต่อไปในอนาคต

ให้บริการทดลองระบบให้บริการระยะที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้แก่

  • บ้านช้างค้ำ บ้านมิ่งเมือง บ้านไผ่เหลือง บ้านอภัย

  • บ้านภูมินทร์ท่าลี่ บ้านพวงพะยอม บ้านพญาภู บ้านหัวข่วง

  • บ้านมณเฑียร บ้านศรีพันต้น บ้านมงคล บ้านหัวเวียงใต้

  • บ้านดอนศรีเสริม บ้านสวนหอม บ้านสวนตาล บ้านอรัญญาวาส

  • บ้านดอนแก้ว บ้านเมืองเล็น บ้านประตูปล่อง บ้านช้างเผือก

  • บ้านพระเกิด บ้านท่าช้าง บ้านพระเนตร บ้านมหาโพธิ์

  • บ้านสถารศ บ้านน้ำล้อม บ้านเชียงแข็ง โครงการน้ำทองน่าน